Zaczarowany ogród

Obecnie oświetlenie domu nie kończy się wraz z jego ścianami, lecz wychodzi poza ich granice – na podwórko i do ogrodu. Dawniej po zmroku nie sposób było korzystać z podwórka, dzisiaj zaś oświetlenie posesji jest już czymś zupełnie normalnym, można nawet powiedzieć, że oczekiwanym przy nowoczesnym urządzaniu domu i terenu wokół niego. Oświetlane są fasady